More

  რატომ უნდა გაკეთდეს AstraZeneca-ს ვაქცინის მე-2 დოზა 12 და არა 6 კვირაში? – ახალი კვლევა

  spot_img

  რატომ უნდა გაკეთდეს AstraZeneca-ს ვაქცინის მე-2 დოზა 12 და არა 6 კვირაში-ამ სათაურით აქვეყნებს ვრცელ სტატუსს გერმანიაში მოღვაწე ცნობილი ექიმი თამარ ჟამურაშვილი.

  ექიმი წერს, რომ 12 კვირიანი შუალედის შემთხვევაში AstraZeneca-ვაქცინის ეფექტურობა იზრდება 55-დან 82,4%-მდე.

  „დაიჯესტი“ მის სტატუსს უცვლელად გთავაზობთ.

  „ორ დოზას შორის ინტერვალის გავლენა ეფექტურობაზე
  12 კვირიანი შუალედის შემთხვევაში AstraZeneca-ვაქცინის ეფექტურობა იზრდება 55-დან 82,4%-მდე‼
  ‼ 2. ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca) ვაქცინის უსაფრთხოება და ეფექტურობა SARS-CoV-2-ის წინააღმდეგ:
  ბრაზილიაში, სამხრეთ აფრიკაში და დიდ ბრიტანეთში ჩატარებული ოთხი რანდომიზებული კვლევის შუალედური

  ანალიზი

  შესავალი: COVID – 19 პანდემია, რომლის გამომწვევიც არის SARS-CoV-2 ვირუსი, კვლავ არ კარგავს აქტუალურობას, რასაც ფართო ზეგავლენა აქვს ადამიანების ჯანმრთელობაზე. განსაკუთრებით მაღალია ლეტალობა ხანდაზმულებში და თანხმლები დაავადებების მქონე პირებში.

  ვირუსის გლობალური გავრცელების მიუხედავად, პოპულაციის დიდი ნაწილი გადაურჩა ინფექციას და შესაბამისად არ არის იმუნიზირებული SARS-CoV-2-ის მიმართ. ვაქცინას შეუძლია შეასრულოს მნიშვნელოვანი როლი პოპულაციური იმუნიტეტის გაზრდაში, დაავადების მძიმე მიმდინარეობისგან დაცვაში, და არსებული ჯანმრთელობის კრიზისის შემცირებაში. შესაბამისად, სწრაფმა გლობალურმა მცდელობებმა, შექმნილიყო და გამოცდილიყო ვაქცინები SARS-CoV-2 -ის წინააღმდეგ, შედეგი გამოიღო და დღესდღეობით არსებობს კანდიდატი ვაქცინების უპრეცენდენტო რაოდენობა. ამჟამად ხორციელდა 48 ვაქცინის კლინიკური შეფასება. მათგან რამდენიმემ აჩვენა დადებითი შედეგები უსაფრთხოებისა და იმუნოგენურობის მხრივ და მათგან 11-ის შეფასება ხდება უკვე კლინიკური კვლევის მესამე ფაზაში.

  The ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) შეიქმნა ოქსფორდის უნივერსიტეტში. ის შედგება შიმპანზეს რეპლიკაციის უნარმოკლებული ადენოვირუსული ვექტორისგან ChAdOx1, რომელიც შეიცავს SARS-CoV-2-ის ზედაპირის სტრუქტურული გლიკოპროტეინის ანტიგენის (სპაიკ პროტეინი; nCoV-19) გენს.

  2020 წლის 23 აპრილიდან 4 ნოემბრამდე, განხორციელდა 23 848 მონაწილის სკრინინგი, რომელთაგან 11 636 (7548 დიდ ბრიტანეთში, 4088 ბრაზილიაში) პირის მონაცემები შეტანილ იქნა ეფექტურობის პირველად შუალედურ ანალიზში.

  2020 წლის 23 აპრილს, კლინიკური კვლევის პირველი ფაზის ინიციაციის შემდეგ, დიდ ბრიტანეთში (COV001) დაწყებულ იქნა კანდიდატი ვაქცინების სამი რანდომიზირებული კონტროლირებადი კვლევა: დიდ ბრიტანეთში (COV002), ბრაზილიაში (COV003), და სამხრეთ აფრიკაში (COV005).

  ქმარი რომ არ მყავდეს სიამოვნებით ჩავიდოდი მასთან – ვისზე წერს ამერიკაში მცხოვრები ცისნამი საყვარლიშვილი

  ეს ანალიზი მოიცავს მონაცემებს 4 მიმდინარე, ბრმა, რანდომიზებული, კონტროლირებადი კვლევიდან, რომელიც ჩატარდა დიდ ბრიტანეთში, ბრაზილიასა და სამხრეთ აფრიკაში. მონაწილეები, რომელთა ასაკიც აღემატებოდა 18 წელს, შემთხვევითობის პრინციპით (1:1) გადანაწილდნენ ChAdOx1 nCoV-19 ვაქცინის ან კონტროლის (მენინგოკოკური ჯგუფი A, C, W, და Y კონიუგირებული ვაქცინა ან ფიზიოლოგიური ხსნარი) ჯგუფებში. ChAdOx1 nCoV-19 ჯგუფის მონაწილეებმა მიიღეს ორი დოზა, რომელიც შეიცავდა 5 × 10¹⁰ვირუსულ ნაწილაკს (სტანდარტული დოზა; SD/SD კოჰორტა) დიდ ბრიტანეთში მიმდინარე კვლევაში, ერთ-ერთმა ქვეჯგუფმა მიიღო ნახევარი დაბალი დოზა.

  იმ მონაწილეებში, რომელთაც მიიღეს ორი სტანდარტული დოზა, ვაქცინის ეფექტურობა შეადგენდა 62·1% (95% CI 41·0–75·7; 27 [0·6%] 4440-დან ChAdOx1 nCoV-19 -ჯგუფში vs 71 [1·6%] 4455-დან საკონტროლო ჯგუფში) და მონაწილეებში, რომელთაც მიიღეს დაბალი დოზა და შემდეგ სტანდარტული დოზა, ეფექტურობა შეადგენდა 90·0% (67·4–97·0; 1367-დან სამი [0·2%] vs 1374-დან 30 [2·2%]; pinteraction=0·010). ჯამში ვაქცინის ეფექტურობა ორივე ჯგუფში იყო 70·4% (95·8% CI 54·8–80·6; 5807-დან 30 [0·5%] vs 5829-დან 101 [1·7%]). სურათი 1‼

  19.02.2021 The Lancet-ში გამოქვეყნებული კვლევა ნათლად ასახავს ორ დოზას შორის ინტერვალის გავლენას ვაქცინის ეფექტურობაზე. ამ დაკვირვებებს საფუძვად უდევს 18-55 (GMR 2·32 [2·01–2·68]) წლის პირების იმუნოგენურობის მონაცემები, რომელმაც აჩვენა, რომ ანტისხეულების პასუხი ორჯერ და უფრო მეტჯერ მაღალია 12 კვირიანი ინტერვალის შემთხვევაში, ვიდრე 6 კვირაზე ნაკლები ინტერვალის დროს. სურათი 2‼

  „…სანამ აქამდე მივალ სიკვდილი მირჩევნია“ – რატიანი

  2020 წლის 23 აპრილიდან 6 დეკემბრამდე 24 422 მონაწილე ჩაერთო და აიცრა ოთხი კვლევის ფარგლებში, რომელთაგან 17 178 მონაცემები მოხვდა პირველად ანალიზში (8597 პირმა მიიღო ChAdOx1 nCoV-19 და 8541 პირმა საკონტროლო ვაქცინა). ჯამში ვაქცინის ეფექტურობა მეორე დოზის მიღებიდან 14 დღის შემდეგ შეადგენდა 66.7% (95% CI 57·4–74·0), დაფიქსირდა 84 (1·0%) შემთხვევა 8597 მონაწილეში ChAdOx1 nCoV-19 ჯგუფში და 8581-დან 248 (2.9%) შემთხვევა საკონტროლო ჯგუფში. ChAdOx1 nCoV-19 ჯგუფში არ დაფიქსირებულა ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევა ინიციალური 21 დღიანი გამორიცხვის პერიოდის შემდეგ, ხოლო საკონტროლო ჯგუფში 15. ChAdOx1 nCoV-19 ჯგუფში 12 282 მონაწილიდან 108 (0.9%) პირს, ხოლო საკონტროლო ჯგუფის 11 962 მონაწილიდან 127 (1.1%) დაუფიქსირდა სერიოზული გვერდითი მოვლენა. შვიდი სიკვდილის შემთხვევა ჩაითვალა როგორც ვაქცინაციასთან კავშირის არ მქონე ( ორი ChAdOx1 nCov-19 ჯგუფში და ხუთი საკონტროლო ჯგუფში), მათ შორის ერთი COVID-19-თან დაკავშირებული სიკვდილი საკონტროლო ჯგუფში. ანალიზებით დგინდება, რომ ვაქცინის ეფექტურობა ერთჯერადი სტანდარტული დოზის შემდეგ ვაქცინაციიდან 22-ე დღიდან 90 დღემდე შეადგენდა 76.0%(59·3–85·9). ჩვენმა მოდელირებულმა ანალიზმა აჩვენა, რომ დაცვა არ შემცირებულა საწყისი 3 თვის განმავლობაში. ანტისხეულების ტიტრი მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში იყო შენარჩნებული. შეიმჩნეოდა მინიმალური ცვლილება 90-ე დღეზე (გეომეტრიული საშუალო თანაფარდობა [GMR] 0·66 [95% CI 0·59–0·74]). მონაწილეებმა, რომელთაც მიიღეს ორი სტანდარტული დოზა, მეორე დოზის შემდეგ, ეფექტურობა იყო უფრო მაღალი მათთან, რომელთაც ჰქონდათ ხანგრძლივი ინტერვალი პირველსა და ბუსტერ დოზას შორის (ვაქცინის ეფექტურობა 81·3% [95% CI 60·3–91·2] ≥12 კვირაზე) ვიდრე მათ ვისაც ჰქონდათ მოკლე ინტერვალი (ვაქცინის ეფექტურობა 55·1% [33·0–69·9]

  უსაფრთხოება და გვერდითი ეფექტები

  ყველა კვლევაში ვაქცინამ აჩვენა კარგი უსაფრთხოების პროფილი, სერიოზული გევრდითი მოვლენებისა და განსაკუთრებული გვერდითი მოვლენების დაბალანსებული მაჩვენებელი. სერიოზული გვერდითი მოვლენები დაფიქსირდა 168 მონაწილესთან, მათგან 79 იყო ისეთი რომელმაც გაიკეთა ChAdOx1 nCoV-19 და 89, რომელმაც მიიღო MenACWY ან ფიზიოლოგიური ხნარი. დაფიქსირდა 175 მოვლენა (84 ChAdOx1 nCoV-19 ჯგუფში და 91 საკონტროლო ჯგუფში), რომელთაგან სამი ჩაითვალა, როგორც ექსპერიმენტულ ან საკონტროლო ვაქცინასთან შესაძლო კავშირი. ჰემოლიზური ანემიის შემთხვევა ინგლისის ½ ფაზის საკონტროლო ჯგუფში, რომელიც ფიქსირდებოდა MenACWY ვაქცინიდან 10 დღის შემდეგ, ჩაითვალა ინტერვენციასთან შესაძლო კავშირად.

  აღწერილ იქნა განივი მიელიტის შემთხვევა, ChAdOx1 nCoV-19-ის ბუსტერული დოზიდან 14 დღის შემდეგ და განხილულ იქნა, როგორც ვაქცინაციასთან შესაძლო კავშირი. დამოუკიდებელი ნევროლოგიური კომიტეტის მიერ სავარაუდო დიაგნოზად მიჩნეული იქნა იდიოპათიური, მოკლე სეგმენტის, ზურგის ტვინის დემიელინაცია. პოტენციური ვაქცინასთან დაკავშირებული სერიოზული გვერდითი მოვლენა აღწერილ იქნა სამხრეთ აფრიკაში, ვაქცინაციიდან 2 დღის შემდეგ. პირს, რომელმაც გაიკეთა ვაქცინა დაუფიქსირდა ცხელება 40°C, თუმცა სწრაფად გამონაჯმრთელდა და მისი ჰოსპიტალიზაცია არ განხორციელებულა. მონაწილის ჯგუფი დაფარულია და აგრძელებს მონაწილეობას კლინიკურ კვლევაში. მან მიიღო მეორე დოზა ალოკაციური ვაქცინის რის შემდეგაც მსგავსი ჩივილები აღარ ჰქონია.

  ასევე დაფიქსირდა განივი მიელიტის დამატებით ორი შემთხვევა, რომლებიც თავდაპირველად განხილულ იქნა როგორც ვაქცინაციასთან პოტენციური კავშირი, თუმცა მოგვიანებით ნევროლოგი ექსპერტების დამოუკიდებელი კომიტეტის მიერ დადგენილ იქნა, რომ ნაკლებად სავარაუდოა ვაქცინაციასთან კავშირი.

  ერთი შემთხვევა რომელიც განვითარდა ChAdOx1 nCoV-19 აცრიდან 10 დღის შემდეგ თავდაპირველად განხილულ იქნა ვაქცინასთან შესაძლო კავშირად, თუმცა მოგვიანებით საიტის მკვლევარმა დამატებითი მოკვლევების შედეგად დაადგინა უკვე არსებული, წარსულში შეუმჩნეველი მრავლობითი სკლეროზი. მეორე შემთხვევა დაფიქსირდა MenACWY ვაქცინაციიდან 68 დღის შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ საიტის მკვლევარმა ჩათვალა ვაქცინაციის შესაძლო გართულებად, დამოუკიდებელმა ნევროლოგიურმა კომიტეტმა ეს მოსაზრება ნაკლებად სავარაუდოდ ჩათვალა. კვლევის ყველა მონაწილე გამოჯანმრთელდა, არიან სტაბილურ ან გაუმჯობესებისკენ მიმავალ კონდიციაში.

  „44 წლის გარდაიცვალა… მაშინ ჩვენმა ოჯახმა დიდი ტრაგედია განიცადა“ – რატიანი

  აღწერილ იქნა 4 არა-კოვიდ-19 სიკვდილი ( სამი control arm-ში და ერთი ChAdOx1 nCoV-19 arm- ჯგუფში)ყველა მათგანი მიჩნეულ იქნა როგორც ვაქცინასთან არა ასოცირებული. სიკვდილის მიზეზი იყო საგზაო შემთხვევა, ძლიერი ბლაგვი ტრავმა, მკვლელობა და სოკოვანი პნევმონია. ამ მიმდინარე კლინიკური კვლევის შუალედური შედეგების მიხედვით ChAdOx1 nCoV-19 გააჩნია მისაღები უსაფრთხოების პროფილი და დადგინდა, რომ ეფექტურია სიმპტომური COVID-19 -ის წინააღმდეგ.

  მადლობა Tsotne Khubua!-წერს თამარ ჟამურაშვილი.

  spot_img

  მსგავსი სიახლეები

  დაკოპირება ისჯება კანონით ! !